Home wet sauna machine

  • Chức năng chờ được cấp bằng sáng chế giúp máy tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả.
  • Công nghệ vượt trội với các tính năng thông minh, tiết kiệm năng lượng tối đa giúp bảo vệ môi trường mạnh mẽ.
  • Không cần quá nhiều thời gian bảo trì với chức năng xả tự động, được hiệu chỉnh theo chất lượng nước phù hợp.