Sense Sport sauna machine

  • Lớp phủ bảo vệ Thermosafe. Ngăn ngừa bỏng da do tai nạn.
  • Thời gian làm nóng cực nhanh.
  • Chức năng Tách đầu ra. Giảm công suất phát khi đạt đến nhiệt độ cài đặt