Sense Sport Combi 4 sauna machine

  • Lớp phủ bảo vệ Thermosafe. Ngăn ngừa bỏng da do tai nạn.
  • Chức năng hơi nước đầy đủ.
  • Thời gian làm nóng nhanh.
  • Tích hợp bảng điều khiển