Sense Sport 2/4 sauna machine

  • Lớp phủ bảo vệ Thermosafe. Ngăn ngừa bỏng da do tai nạn.
  • Thời gian làm nóng nhanh với nhiều chế độ điều khiển khác nhau.
  • Bảng điều khiển thông minh tích hợp sẵn.