Sense Pure sauna machine

  • Cấu tạo ngăn chứa đá làm bằng thép không gỉ chất lượng cao.
  • Chức năng giảm công suất khi đạt đến nhiệt độ cài đặt.
  • Lớp phủ bảo vệ Thermosafe. Ngăn ngừa bỏng da do tai nạn.