Sense Elite sauna machine

  • Bảng điều khiển kết nối wifi dễ dàng, tiện lợi với đầy đủ thông tin tổng quan.
  • Các chức năng tự động cao mang lại sự thuận tiện và linh hoạt tối đa.
  • Nhiều công kết nối đầu ra. Giảm công suất phát khi đạt đến nhiệt độ cài đặt.