Sense Commercial 6 & 8 sauna machine

  • Kết nối WiFi với bảng điều khiển kỹ thuật số Elite.
  • Lớp phủ bảo vệ Thermosafe. Ngăn ngừa bỏng da do tai nạn.
  • Chức năng sẵn sàng hoạt động. Chọn thời gian bạn muốn phòng xông hơi khô làm nóng ở nhiệt độ mong muốn.