Sense Commercial 10, 16 & 20 sauna machine

  • Chế độ tự động chọn thời gian để phòng xông hơi khô tăng nhiệt độ mong muốn.
  • Lớp phủ bảo vệ Thermosafe. Ngăn ngừa bỏng da do tai nạn.
  • Chức năng tách đầu ra. Theo dõi nhiệt độ tự động cẩn thận. Giảm công suất phát khi đạt đến nhiệt độ cài đặt.
  • Thời gian làm nóng cực nhanh.