Sense Combi Elite sauna machine

  • Các liệu pháp hương thơm và khoáng chất có sẵn.
  • Nhiều cổng kết nối đầu ra. Giảm công suất phát khi đạt đến nhiệt độ cài đặt.
  • Lớp phủ bảo vệ Thermosafe. Ngăn ngừa bỏng da do tai nạn.