Expression sauna machine

  • Máy xông hơi khô Expression danh giải thiết kế Red Dot Quốc tế.
  • Khoang gió hai bên giúp phân bổ không khí và nhiệt độ tốt hơn.
  • Có ngăn trị liệu bằng hương thơm đặc biệt.
  • Tiết kiệm năng lượng, tính năng chia công suất đầu ra.