English | Tiếng Việt

04.09.10 
www.myloc.vn

Categories:
Phòng tắm đa năng II

 

Phòng tắm đa năng II

Touch screen, Temperature setting, Time setting
Telephone, CD/FM, Top light, Fan
Ozone disifection, Steam bath
Function switch, Movable shower, Top shower
Acupuncture massage, Water massage, Overflow protect

Mỹ Lộc Các sản phẩm Phòng tắm đa năng II

04.09.10 
www.myloc.vn

Categories:
Phòng tắm đa năng II

ws-501.jpg

Tên sản phẩm: WS-600A


Kích thước: 1400x1400x2200

Nhựa ABS trắng, kính cường lực, nhôm, thiết bị (trang trí) Điều khiển BF330, điện thoại,điều khiển nhiệt độ/thời gian, đèn, quạt, xông hơi, kết nối đài FM/CD, ozone, massage chân, châm cứu, thủy lực

0 Nhà sản xuất: MESDA-CHINA

04.09.10 
www.myloc.vn

Categories:
Phòng tắm đa năng II

ws-501.jpg

Tên sản phẩm: WS-600P


Kích thước: 1400×1400×2200

Nhựa ABS trắng, kính cường lực, nhôm, thiết bị (trang trí) Điều khiển GD6001, màn hình cảm ứng, điện thoại,điều khiển nhiệt độ/thời gian, đèn, quạt, xông hơi, kết nối đài FM/CD, ozone, massage chân, châm cứu, thủy lực

0 Nhà sản xuất: MESDA-CHINA

04.09.10 
www.myloc.vn

Categories:
Phòng tắm đa năng II

ws-501.jpg

Tên sản phẩm: WS-608A


Kích thước: 1600x1600x2200

Nhựa ABS trắng, kính cường lực, nhôm, thiết bị (trang trí) Điều khiển BF330, điện thoại,điều khiển nhiệt độ/thời gian, đèn, quạt, xông hơi, kết nối đài FM/CD, ozone, massage chân, châm cứu, thủy lực

0 Nhà sản xuất: MESDA-CHINA

04.09.10 
www.myloc.vn

Categories:
Phòng tắm đa năng II

ws-501.jpg

Tên sản phẩm: WS-608P


Kích thước: 1600×1600×2250

Nhựa ABS trắng, kính cường lực, nhôm, thiết bị (trang trí) Điều khiển BF330, điện thoại,điều khiển nhiệt độ/thời gian, đèn, quạt, xông hơi, kết nối đài FM/CD, ozone, massage chân, châm cứu, thủy lực

0 Nhà sản xuất: MESDA-CHINA

04.09.10 
www.myloc.vn

Categories:
Phòng tắm đa năng II

ws-501.jpg

Tên sản phẩm: WS-609A


Kích thước: 1300×1300×2200

Nhựa ABS trắng, kính cường lực, nhôm, thiết bị (trang trí) Điều khiển BF330, điện thoại,điều khiển nhiệt độ/thời gian, đèn, quạt, xông hơi, kết nối đài FM/CD, ozone, massage chân, châm cứu, thủy lực

0 Nhà sản xuất: MESDA-CHINA

04.09.10 
www.myloc.vn

Categories:
Phòng tắm đa năng II

ws-501.jpg

Tên sản phẩm: WS-609P


Kích thước: 1300×1300×2200

Nhựa ABS trắng, kính cường lực, nhôm, thiết bị (trang trí) Điều khiển GD6001, màn hình cảm ứng, điện thoại,điều khiển nhiệt độ/thời gian, đèn, quạt, xông hơi, kết nối đài FM/CD, ozone, massage chân, châm cứu, thủy lực

0 Nhà sản xuất: MESDA-CHINA

04.09.10 
www.myloc.vn

Categories:
Phòng tắm đa năng II

ws-501.jpg

Tên sản phẩm: WS-701


Kích thước: 1600×1600×2250

Nhựa ABS trắng, kính cường lực, nhôm, thiết bị (trang trí) Điều khiển K823, điện thoại,điều khiển nhiệt độ/thời gian, đèn, quạt, xông hơi, kết nối đài FM/CD, ozone, massage chân, châm cứu, thủy lực


0 Nhà sản xuất: MESDA-CHINA

04.09.10 
www.myloc.vn

Categories:
Phòng tắm đa năng II

ws-501.jpg

Tên sản phẩm: WS-702


Kích thước: 1540×1540×2250

Nhựa ABS trắng, kính cường lực, nhôm, thiết bị (trang trí) Điều khiển S235, màn hình cảm ứng, điện thoại,điều khiển nhiệt độ/thời gian, đèn, quạt, xông hơi, kết nối đài FM/CD, ozone, massage chân, châm cứu, thủy lực

0 Nhà sản xuất: MESDA-CHINA

04.09.10 
www.myloc.vn

Categories:
Phòng tắm đa năng II

ws-501.jpg

Tên sản phẩm: WS-801A


Kích thước: 1060×1060×2160

Nhựa ABS trắng, kính cường lực, nhôm, thiết bị (trang trí) Điều khiển BF330, điện thoại,điều khiển nhiệt độ/thời gian, đèn, quạt, xông hơi, kết nối đài FM/CD, ozone, massage chân, châm cứu

0 Nhà sản xuất: MESDA-CHINA

04.09.10 
www.myloc.vn

Categories:
Phòng tắm đa năng II

ws-501.jpg

Tên sản phẩm: WS-801L


Kích thước: 1060×1060×2150

Nhựa ABS trắng, kính cường lực, nhôm, thiết bị (trang trí) Điều khiển K823, điện thoại,điều khiển nhiệt độ/thời gian, đèn, quạt, xông hơi, kết nối đài FM/CD, ozone, châm cứu

0 Nhà sản xuất: MESDA-CHINA

1  2   3  [Trang sau >>] [Trang cuối]

 
 
 
 
 
 
Phòng tắm đa năng I
Bồn tắm Massage
Bồn tắm SPA
Phòng xông hơi ướt
Phòng sauna
Bộ chậu rửa và tủ
Vách kính cường lực
Hồ bơi và thiết bị
Phòng tắm đa năng II
MESDA-CHINA
 
 
Online: Yahoo - Skype
 
 
Skype(hnbich2689) Vui lòng click chuột
 
 
 
 
 

Công ty Cổ phần Thương mại Mỹ Lộc - Địa chỉ: 238 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3970 7879 -  (08) 3970 7778 - Fax (08) 3970 7778 - Email: info@myloc.vn